Yukon

Granit

Klinkerová cihla nejvyšší kvality – Röben PREMIUM. Jejím rozpoznávacím znakem je struktura plná drobných, téměř neznatelných škrábanců, připomínajících popraskané sklo nebo pomačkanou tkaninu. 

Na její barvě se podílí různé odstíny šedé s převažujícím světle šedým a středně šedým odstínem. To je nabídka pro ty, kterým se líbí klinkerové prvky, ale nechtějí z nich udělat dominantu. Cihla je spojencem moderních, ale drobných aranží s- zároveň exteriéru i interiéru objektu.

  1. Jedinečné, velmi originální zbarvení
  2. Dokonalé jak uvnitř, tak vně budovy
  3. Zajímavý vizuální efekt
  4. Vynikající technické parametry cihel

technická specifikace

Perforace
C, svisle děrovaný prvek
Velikost průřezové plochy otvorů v ložné ploše prvku
cca. 31 %
Tloušťka obvodových žeber
≥ 20 mm
Objemová hmotnost
cca. 1,80 kg/dm3
Hustota materiálu
cca. 2,30 kg/dm3
Třída pevnosti v tlaku
> 100N/mm2
Nasákavost
cca. 1,5 %
Stupnice tvrdosti wg Mohs
6-7
Stálobarevnost
ano
Součinitel tepelné vodivosti podle DIN 4108
0,81 W/(mK)