Manchester

Klinkerové a lícové cihly typ I

Klinkerová cihla nejvyšší kvality – Röben PREMIUM

Jeho základním odstínem je antracit sem tam spojený s hnědou a čmouhami červené, jejíchž zadáním je vytvoření nevšedního vzoru povrchu zdi z cihel.  Dalším z odlišných prvků je jejich svislé rýhování a k jejich výhodám patří i velmi nízká nasákavost. ( cca 2,5 %) a vysoká pevnost v tlaku  (> 60 N/mm²).

  1. Jedinečné a originální zbarvení a textury
  2. Drápaný povrch
  3. Ideální v kombinaci s moderní architekturou
  4. Vynikající technické parametry cihel

technická specifikace

Perforace
C
Velikost průřezové plochy otvorů v ložné ploše prvku
cca. 31 %
Tloušťka obvodových žeber
≥ 20 mm
Objemová hmotnost
cca. 1,80 kg/dm3
Hustota materiálu
cca. 2,36 kg/dm3
Třída pevnosti v tlaku
> 60 N/mm2
Nasákavost
cca. 2,5 %
Stupnice tvrdosti wg Mohs
-
Stálobarevnost
tak
Součinitel tepelné vodivosti podle DIN 4108
0,81 W/(mK)