Aarhus

Grau bunt

Stylová, univerzální světle šedá barva v kombinaci s zajímavou strukturou líce, hrubými a plnými nerovnostmi – to jsou neklamné rysy AARHUS weißgrau, které určují její jedinečnost.

Bude zajímat ty investory, kteří hledají pro své projekty výrobky té nejvyšší estetické a technické kvality.


technická specifikace

Perforace
B, C, svisle děrovaný prvek
Velikost průřezové plochy otvorů v ložné ploše prvku
cca. 31 %
Tloušťka obvodových žeber
≥ 20 mm
Objemová hmotnost
cca. 1,80 kg/dm3
Hustota materiálu
cca. 2,30 kg/dm3
Třída pevnosti v tlaku
> 100N/mm2
Nasákavost
cca. 1,5 %
Stupnice tvrdosti wg Mohs
6-7
Stálobarevnost
ano
Součinitel tepelné vodivosti podle DIN 4108
0,81 W/(mK)