Oxford

Klinkerové a lícové cihly typ I

Klinkerová cihla z kolekce Röben PREMIUM v příjemném telém odstínu. Její různorodá barevnost ( směs hnědé, červené, burgundské, fialové a šedé) připomíná podzimní listy.

Je možné z ní vytvořit prvky fasády rozdělující monotónní stěny např. okolo oken nebo dveřních vstupů. Kromě dekorativnosti zajistí těmto místům trvanlivost, protože je odolná proti mechanickému poškození.

  1. Jedinečné, velmi originální zbarvení
  2. Zajímavý vizuální efekt
  3. Vynikající technické parametry cihel
  4. Odolné mechanickému poškození

technická specifikace

Perforace
C, svisle děrovaný prvek
Velikost průřezové plochy otvorů v ložné ploše prvku
cca. 31 %
Tloušťka obvodových žeber
≥ 20 mm
Objemová hmotnost
cca. 1,44 kg/dm3
Hustota materiálu
cca. 2,10 kg/dm3
Třída pevnosti v tlaku
> 36N/mm2
Nasákavost
cca. 5,5 %
Stupnice tvrdosti wg Mohs
-
Stálobarevnost
ano
Součinitel tepelné vodivosti podle DIN 4108
0,68 W/(mK)