Jak obnovit fasádu?


Cihlová fasáda umožňuje změnit vzhled domu, zlepšit jeho technické parametry a snížit náklady spojené s provozem domu.

Při výběru materiálu pro fasádu se nejčastěji zvažují dvě možnosti: použití omítky nebo provedení klinkerové fasády (fasáda z klinkerové cihly). První řešení je spojeno s nižšími pořizovacími náklady při nákupu materiálů, avšak v průběhu krátkého času se náklady vyrovnávají, protože se musí zohlednit provoz, údržba a potřeba obnovy u omítek. Ve prospěch klinkerové cihly hrají především vynikající technické parametry. Cihlové fasády se považují za velmi solidní, dlouhodobé, nevyžadují renovace a zvyšují materiálovou hodnotu celého domu.

Při renovování omítnuté stěny se můžete rozhodnout pro cihlovou fasádu. Toto řešení lze provést dvěma způsoby:

 

Prvním z nich je přidání krycí vrstvy, díky čemuž získáte třívrstvou stěnu. Tato konstrukce přispívá ke zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy, nicméně vyžaduje správné uzpůsobení základů;

Druhým řešením je použití fasádních klinkerových pásků, které se jednoduše přilepí na správně připravený podklad či izolaci.

Je třeba poznamenat, že pokud architektonický návrh předpokládá použití sádrové fasády, přidání vrstvy cihel není vždy možné. To je způsobeno velkou hmotností cihel, které vyžadují vhodně připravené základy, které musí vydržet zatížení přídavné vrstvy stěny.

 

 

V případě, kdy jsou základové pásy tak široké, že dávají možnost vyzdění další vrstvy cihel, stěnu můžete postavit na již existujících základech samozřejmě po konzultaci s projektantem nebo statikem. Pokud je jejich šířka nedostatečná, je možné jí rozšířit vytvořením opory pro cihlovou stěnu. Dalším řešením je konstrukce cihlové vrstvy na speciálních konzolách z nerezové oceli, které přenášejí zatížení z cihel přímo na stěnu konstrukce (materiál, ze kterého je konstrukce vyrobena, musí být charakterizován vysokými pevnostními parametry). Konzoly jsou připevněny k nosné stěně nad úrovní terénu, což eliminuje práci, která zasahuje do země.

Při rekonstrukci obložení z klinkerových pásků, není třeba rozšiřovat základy nebo použít montážní konzolu.

  Je nutné správně připravit podklad, který by měl být hladký a důkladně vyčištěn. Na připraveném povrchu stěny se aplikuje vrstva lepidla, určená k lepení pásků, a začínají se lepit od rohů. Dalším krokem je dolepení řady standardních pásků. Dodržujte asi 10 milimetrové odstupy pro spáry, které později naplníte spárovací hmotou.

Více na témat k obkladům klinkerových pásků naleznete v odkaze: Układanie płytek klinkierowych.

Projektové Studio ARCHIPELAG