Ventilace třívrstvé zdi

Komplementární systém nosné a ochranné zdi a izolačního materiálu má optimální součinitele, pokud jde o zabránění unikům tepla, pokud je zajištěna účinná ventilace celé stavby. Do vnitřku třívrstvové zdi se může vlhkost dostávat jak výpary z vnitřku domu, tak v důsledku dešťových srážek. 

Wentylacja ściany trójwarstwowej

Obzvláště v zimě, kdy je venku teplota pod nulou a v místnostech nad nulou, dochází uvnitř zdi ke kondenzaci vodní páry – vznikne tzv. „rosný bod”. Zvlhčení stavebních a izolačních materiálů snižuje tepelněizolační vlastnosti a zároveň vede k biologické korozi zdí. Optimální ventilace musí umožňovat rychlé odpařování vody. Za tím účelem se do struktury třívrstvové zdi zavádí vzduchová mezera pro přívod vzduchu, nejčastěji o šířce 2 až 4 cm. Velký význam má také počáteční výška vůči základům: musí začínat cca 30 cm nad úrovní země a končit teprve pod střechou.

Stejně důležité je rozmístění ventilačních otvorů (prázdných spár) na horní a dolní straně ochranné vrstvy, jejichž celkový povrch na každém metru čtverečním musí být od 350 do 750 mm2. Alternativní řešení pro prázdné spáry jsou speciální krabičky, které umožňují průchod vzduchu z vně do mezery a naopak. V místech, kde je vzduchová mezera přerušena, jako například u okna či ventilačních otvorů, umisťuje se také pod a nad nimi. Tak je zaručena  cirkulace vzduchu po celé délce zdi.

Třívrstvové zdi je možné stavět bez vzduchové mezery. Ze stavebního hlediska existence nebo neexistence mezery nemá žádný význam – rozdíl se projevuje pouze v souvislosti s ventilací. V případě, že mezera nebude zabudována, je velmi ztíženo (ne-li přímo nemožné) odvádění vlhkosti z „rosného bodu“. Přítomnost mezery způsobuje, že kondenzovaná vodní pára může stékat po okapnicích namontovaných na příslušných místech z vnější strany zdi. Pokud tam není, dochází ke shromažďování vlhkosti uvnitř.

Je potřeba zdůraznit, že ne každý izolační materiál vyžaduje ventilaci. Někteří výrobci uvádějí, že jejich produkt může být použit ke stavbě třívrstvých zdí bez vzduchové mezery, protože je nenasákavý a odolný vůči vlhkosti. Jiní doporučují vzduchovou mezeru zabudovat, protože pouze tak je zaručeno optimální využití všech parametrů materiálu. Je také možné se rozhodnout pro použití vlny nebo polystyrenu, které ventilaci nevyžadují. Nezapomínejme však, že vlhkost má vliv rovněž na ochrannou vrstvu, obzvláště na spáry. Odvádění vlhkosti zevnitř stavby pomáhá uchovat si pěknou fasádu po řadu let.