Jak vyřešit ochranu střechy před vodou?

Hlavním faktorem, který může snížit životnost střešní konstrukce, je vlhkost a voda. Jejímu negativnímu dopadu je zvláště pak vystavena skladba konstrukce střechy, která degraduje vlivem vlhkosti. Proto je tak důležité chránit střechu před vniknutím vody do její vnitřní skladby.

VÝznAM SKLONU STŘECHY PRO TĚSNOST konstrukcE

Pálené střešní tašky položené na šikmých střechách (úhel sklonu by měl překročit 22 °), zajišťují odvodnění po vnější ploše silou gravitace, aniž by voda pronikla do vnitřních vrstev konstrukce. Skládané pálené krytiny nejsou nikdy 100% těsné proti vniknutí vody například hnaným deštěm nebo zafoukání prachového sněhu.

Zde je velmi důležité zajištění profesionálního a stabilního upevnění tašek pomocí speciálních svorek. Pokud taška není správně upevněna, silnější vítr může způsobit zvednutí nebo stržení jedné nebo více tašek, což může vést ke zničení celé střechy. 

Více o tomto tématu si můžete přečíst v článku přichytávání tašek.

Základní zásada je ta, že se přichytávají tašky v ploše tak, že se přichytí každá třetí diagonálně, ale v závislosti na tzv. větrné oblasti podle větrové mapy, v níž se nachází náš dům, může být nutné přichytávat i větší počet tašek a dokonce i všechny střešní tašky.

Těsnost střechy je rovněž ovlivněna správným provedením podkladní vrstvy konstrukce tzv. DHV – doplňkové hydroizolační vrstvy pokrytí střechy. Při výběru konstrukce se střechou s úhlem o sklonu menším než 22 ° je nutné použít dodatečné bezpečnostní prvky DHV, jako jsou těsnící pásky pod kontralatě, plné bednění, přelepené spoje difúzní fólie atp., vše se stanovuje dle počtu zvýšených požadavků stavby a lokality. Taková konstrukce umožňuje položit tašky i na střechu s úhlem sklonu 10 °, při současném zajištění optimální těsnosti DHV.


Jak CHRÁNIT STŘECHU PŘED zvlhnutím

Je nesmírně důležité věnovat pozornost utěsnění takových míst, která nějak vyčnívají nad střešní rovinu nebo přerušují celistvost položené krytiny.

Patří sem střešní okna a komíny. V jejich případě je nutné použít těsnicí prvky pro odvedení dešťové vody mimo střešní okno, stejně jako speciální těsnící materiály, jako např. pásky, pro lepení fólií.

V hřebenech by měl být použit i další ochranný prvek, podhřebenový pás, který také hraje velmi důležitou roli ve střešním větrání. Jeho zpracování musí být provedeno s ohledem na optimální rovnováhu mezi těsností a volným tokem vzduchu.

Doporučeným řešením je použití větracího hřebenového pásu vyrobeného z vodoodpudivého materiálu.


DŮLEŽITÁ role VĚTRÁNÍ

Dobré a současně vodotěsné odvětrávání zabraňuje nebo minimalizuje potřebu renovace střešního materiálu. Vlhkost může vést k oslabení střešní konstrukce ve dřevěných prvcích vlivem růstů plísní a hub a ke snížení tepelně izolačních vlastností střechy. 

Přebytečná vodní pára pak vážně ohrožuje stabilitu střešní konstrukce.