Dlouhověké fasády

Fasáda je jednou z nejvíce viditelných částí stavby přitahující pozornost. Zároveň je prvkem, vystaveným stálým vlivům vnějších klimatických vlivů. Z toho důvodu čas od času musí projít renovací.

V závislosti na umístění a materiálech ze kterých byla vykonána je pak dlouhý časový odstup mezi jednotlivými renovacemi. V případě fasádních omítek, musíme mnohem častěji obnovovat vnější vrstvu, která vlivem působení klimatických podmínek časem začíná praskat a ztrácí svoji prvotní barevnost. Keramická fasáda, provedená z klinkeru nebo lícových cihel je mnohem odolnější vůči usazování prachu a její trvalost a neměnnost odstínu jsou investory oceňovány po mnoho let.

Na trhu dostupné fasádní pásky jsou ideální pro změnu vzhledu našeho domu. Bohatá nabídka keramických pásků umožňuje poměrně rychlou a jednoduchou obměnu provedení fasády, jejíž výsledný vzhled bude k nerozeznání od cihlových fasád. Optický dojem zděné stěny z cihel  jde ruku v ruce s technickými vlastnostmi,  kterými jsou trvanlivost, odolnost vůči vlivům povětrnosti a zároveň odolnost na usazování prachu a nečistot . Z hlediska delší časové perspektivy, se volba fasádních obkladů výrazně promítá v úsporách díky minimalizaci potřeby renovace a čištění, které probíhá při každém dešti. 

Výhoda fasádních obkladových pásků je také jednoduchost jejich montáže. Pásky se jednoduše nalepují na odpovídajícím způsobem připravený  podklad.

A co víc, na trhu jsou dostupné nejen fasádní obklady standardního obdélníkového tvaru, ale rovněž pásky rohové, přizpůsobené na vnější nároží budov. Zároveň fasádní pásky stejně jako fasádní klinkerové a lícové cihly jsou velmi často využívány k restaurování starých industriálních objektů. Současná architektura velmi často adaptuje historické průmyslové objekty a převádí je na  moderní bytové domy, kancelářské prostory nebo obchodní komplexy.

Konkrétně v případech investic v centrech měst, kde je v blízkém okolí mnoho památek použití cihlových fasád dovoluje harmonicky zakomponovat objekt do celkového urbanistického plánu s návazností na městskou zástavbu. Při obnově a přestavbě starých užitkových objektů  dovolují cihlové pásky rychle obměnit vzhled fasády se zachováním jejího předchozího vzhledu.

 

Projekční a architektonická kancelář ARCHIPELAG