Adelajda

Burgund reliéf

Výrazná vínová barva burgund se při změně úhlu dopadu slunečních paprsků světla mění. Díky tomuto se podobá proměnlivé, třpytivé hladině vody.

Rýhování vyvolává dojem dynamiky. Ruku v ruce s výjimečným odstínem jdou výborné technické  parametry, charakteristické pro všechny klinkerové cihly.

  1. Původní, velmi zajímavá barva
  2. Barva se mění pod vlivem paprsků
  3. Drážkovaný povrch
  4. Vynikající technické parametry cihel

technická specifikace

Rozměr cihly NF
240 x 115 x 71 mm
Celková plocha děrování
>15% ≤ 50%
Vnější stěna
21 mm
Objemová hmotnost
1500 kg/m3
Pevnost
≥35 N/mm2
Nasákavost
do 6%
Mrazuvzdornost
kategoria F2
Odolnost proti kyselinám a louhům
+
Součinitel tepelné vodivosti cihla NF
+
Součinitel tepelné vodivosti cihla NF
P = 50% - 0,37 W/mK
P = 90% - 0,43 W/mK
Součinitel tepelné vodivosti cihla SP i 7-S
P = 50% - 0,45 W/mK
P = 90% - 0,51 W/mK
Součinitel tepelné vodivosti cihla VNF
P = 50% - 0,72 W/mK
P = 90% - 0,79 W/mK

Dostupné formáty