Hotel v Berlíně Klinkerová mozaika

Fasáda Motelu One Berlin-Ku'Damm je opravdovým mistrovským dílem. Zvláště pro potřeby tohoto projektu byly vyrobeny čtyři odstíny šedého klinkeru, které vytvořily v kombinaci s glazovanými cihlami jedinečnou klinkerovou mozaiku.

Hotel v Berlíně

V samém centru Berlína, přímo u slavné ZOO, byl v létě 2007 otevřen Motel One Berlin-Ku'Damm s 249 pokoji. Vedoucí hotelu Motel One, Philippe Weyland, byl přesvědčen, že toto unikátní, centrální umístění bude také jedinečným zařízením. A stalo se – bohatá fasáda impozantní budovy má málo společného s myšlenkou nízkopodlažního ubytování nabízeného Motelem One. Projekt byl vytvořen v ateliéru renomovaného berlínského architekta Benedikta Tonona. Výsledkem  práce byl velmi výrazný objekt s jedinečnou mozaikovou fasádou z klinkeru.

Fasáda navazující na minulost

Všechny plochy stěn jsou tvořeny děleným optickým navrstvením, uspořádáný a rytmicky se opakující  rastr z klinkeru v různých odstínech šedé a barevných glazovaných cihel. Tento neobyčejný, mistrovsky provedený výtvor, přesně stylisticky odkazuje na estetiku 50.let a proto nenápadně připomíná časy, kdy se po rozdělení města stala okresní čtvrť Ku'Damm novým centrem Západního Berlína. Pro dosáhnutí jednotného a konzistentního pohledu na fasádu, byla klinkerem obložena nejen část ubytovací, ale také garáže (investorem tohoto objektu je Berliner aut Partner GmbH). Podél budovy byla fasáda rozdělena na rovnoměrné části skrze osy oken uspořádaných v pravidelných intervalech. V tomto ohledu se liší východní fasáda, kde má člověk pocit, že vzdálenost mezi osami oken zprava doleva postupně klesá.To vede k optickému prodloužení fasády.

S Röbenem je vše možné

Partnerem tvorby této nesmírně složité fasády bylo technické oddělení firmy Röben, které dohlíželo na výrobu tak velkého množství klinkerových cihel a hotových stavebních prvků v továrnách Roben. Velkou výzvou bylo získání unikátní barvy cihel: Benedict Tonon zvolil jako základ pro fasádu klinker ve 4 odstínech šedé: světle šedé, světlé, střední a tmavé. Cihly v těchto barvách byly speciálně vyrobeny pouze pro tento projekt. K doladění byl vybrán bílý, červený a tyrkysový glazovaný klinker. Poslední barva musela být ve stejném odstínu jako tyrkysová v logu Motel One.

Pro barevné určení byly základem švédské palety NaturalColorSystems, podle kterých byly přesně vytvořeny firmou Röben. Aby se objevila neobvyklá hloubka konstrukce, již v době projektu architekt navrhl červené lepidlo jako podklad pro glazuru. Jednalo se o další výzvu pro výrobu, protože obvykle je Röben glazura aplikována na bílé lepidlo.

Vážnost detailů

Dalším problémem při výrobě materiálu pro fasádu Motel One byla komplikovaná plocha, na které se předpokládal výskyt četných výčnělků a úhlů. Z tohoto důvodu musely být cihly formovány ručně. Výlisky byly výpáleny společně s lícovými cihlami stejné barvy. Počet výlisků vyrobených tímto způsobem se pohyboval v rozmezí od 5 do 500. Mnohé z těchto forem používaných pro výrobu stavebních prvků, které byly montovány na místě s příslušnými cihlami z klinkeru.. To mělo významný vliv na průběh celého stavebního procesu - zatímco výroba jednotlivých cihel v různých barvách a jejich dodání v určitém čase nebyla problém, bylo přeci jen zapotřebí sladit celý proces s řadou již hotových prvků.

Přesnost v každé fázi

Skutečnou výzvou pro hlavního dodavatele, stavební firmu Hermann Kirchner, nebyla ani tak práce samotných zedníků, ale stavební logistiky - od podrobného plánování montážích prací, po přesnou časovou koordinaci výroby a dodávek hotových prvků a výlisků. Díky vynikající spolupráci mezi architektonickým studiem a firmami na stavební práce, technického oddělení a výroby mohl Roben splnit všechny fáze stavby bez překážek. Aby byla ta správná cihla a hotový stavební prvek dodány ve správný čas a postaveny na správném místě, byly všechny cihly přesně očíslovány již v továrně. Na druhé straně byly hotové stavební prvky, které byly vyráběny v malých množstvích, zabaleny jednotlivě do malých palet.

Bez projektu ani krok

Stavba budovy byla provedena z železobetonu. Když byla hrubá stavba zcela připravená (včetně vestavěných oken), začalo se pracovat na fasádě, zcela zděné na konzolách. Byly připraveny pouze hotové prvky. Zajímavostí jsou zde římsy, které jsou dodávány jako hotové stavební prvky ve třech vrstvách a dokonale splynou s fasádou. Aby byli schopni zvládnout všechny plochy fasády v souladu s předpoklady projektu, dostali zedníci podrobné výkresy s rozměry vrstev a umístění každé cihly. Museli kopírovat tento vzor a dát ho na fasádu. Tyto činnosti byly opakovány s každým fragmentem fasády. Podobně byly zaměstnancům v oddělení hotových konstrukčních prvků k dispozici přesné výrobní výkresy technického oddělení, na kterých byly jednotlivé cihly uvedeny samostatně. Klinker byl podle pokynů uložen v bednění jako puzzle. Tímto způsobem bylo připraveno celkem 250 různých hotových konstrukčních prvků pro tento objekt, včetně říms, parapety, zakrytí stěn a sloupů, ale i hmotnější, prefabrikované betonové stropové desky z viditelným licovým povrchem, které jsou zakotveny v betonové konstrukci stropů. Navzdory velkým výzvám na staveništi byl hotel v krátké době dokončen podle plánu. Hostům toto vyhovuje, protože už si mohou užít perfektní polohu nového Motelu One a obdivovat jeho komplikovanou mozaikovou fasádu.

TECHNICKÉ ODDĚLENÍ RÖBEN - VŠECHNO JE MOŽNÉ

Röben technické oddělení vyvíjí speciální řešení pro různé projekty již více než 20 let. Tým se skládá ze stavebních inženýrů a lidí, kteří dříve působili jako mistři na stvbě a tvůrci základních projektů. Zkušenosti řemesel, inženýrské znalosti a kreativita týmu umožňují implementovat jakoukoli, dokonce i nejsložitější a originální myšlenku architekta. Po konzultaci s designéry vzniknou hotové keramické stavební prvky, pálené cihly speciálně zhotovené pro potřeby dané budovy, cihly pro architekty, speciální glazury a tvary. Technické oddělení Röben otevírá novou dimenzi kreativní a designové schopnosti, radí ve všech otázkách týkajících se výstavby stěn, pomáhá pri výběrových  řízeních, návrhuje a vypočítává stavební prvky v souladu s přáním architektů. Kromě toho přebírá logistiku a dohlíží na stavbu až do finální fáze.